Atatürk’ün Bilim Üzerine Düşünceleri

Atatürk, "Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur" derdi. Ancak, O, aklın rehberinin bilgi, bilim olduğunu da yine kabul etmişti.


Atatürk’ün Bilim Üzerine Düşünceleri

Atatürk, “Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur” derdi. Ancak, O, aklın rehberinin bilgi, bilim olduğunu da yine kabul etmişti.

Tarihte uygar bir varlık olarak kalabilen kavimler, şüphe yok ki bilim hayatından nasibini almış bireylerden oluşan topluluklardır.

İnsan toplumlarının uzak ve yakın tarihlerinde, uygarlık eserleri, ancak kuramsal ve uygulamalı bilimlerin bilinmesi ve uygulanması ile mümkün olur. Bu gerçeği kabul etmiş uluslar, tarihlerinde fikir hareketlerini besleyen bireylerinin topluluğu ile birer varlık haline gelirler. Uygar uluslarda, halkın kültürlü, okumuş yazmış olması esas olmakla beraber, asıl aydın kesimin o toplum içinde önemli ve sorumlu bir yeri vardır.

İşte Atatürk dönemini tarih içinde ve bugünkü hayatımıza etkisi bakımından incelediğimiz zaman, çeşitli cepheleri ile ele almak gerekmektedir. Çünkü uygarlık eserlerini vücuda getirenin, ulusun bütünü olduğunu kabul etmekle beraber, uluslara yol gösteren ve yöneten, tarih kamuoyu karşısında, büyüklükleri teslim edilmiş olan kişilerin önderlikleri, kolektif hisler ve başarılar üzerinde çok mühim rol oynamıştır

Atatürk, Cumhurbaşkanı sıfatı ile “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” düsturunu söylemiştir. Bilimin yol göstericiliğini, hayatı aydınlatacağını mürşit kelimesi ile ifade eden M. Kemal, acaba niçin bununla yetinmeyerek “en hakiki” sıfatını eklemek lüzumunu hissetmiştir?

Atatürk, herhangi bir konu ve fikir için, kesin hükümler çıkarırken lüzumlu olduğuna inandığı ve dikkati çekmeyi faydalı bulduğu yerlerde, böyle kuvvetlendirici ifadeleri daima kullanmıştır. İnsan bu cümleyi okur ve üzerinde düşünürken, mutlaka “en hakiki” kelimeleri üzerinde duraklamadan geçemeyecektir. “Mürşit”in en hakiki olanını arayacaktır.

M. Kemal’in eğitim yaşamının kendisinde bıraktığı izler, pek derin olmuştur. O’nun ifadesine göre kuramsal olarak okuduğu derslerin daima uygulamasını göz önünde bulundurmuş ve onlardan bir yarar, bir sonuç bulmaya çalışmıştır. Fakat O, bütün hayatı boyunca bilginleri en büyük hazla dinlemiştir. Kendi okuduğu eserlerdeki fikirleri benimsemeden önce, onları kendi bilgi süzgecinden geçirir ve asıl özünü maharetle muhafaza etmesini bilirdi.

Atatürk, kendi yetiştiği devrin pozitif bilimlerini mesleki uzmanlığı bakımından bellediği zaman, berrak ve müspet bir görüşe sahip olabildiğini ve herhangi bir meseleyi matematiksel bir kesinlikle çözmeyi hedef tuttuğunu söylerdi. Ulusun, modern teknik bilgilerle donanmış bireylere ihtiyacı olduğunda şüphesi olmayan Atatürk, uzmanlaşmanın önemini takdir ederek, hükümetinin yapıcı unsurlarına en çok değer vermiştir. Sosyal bilimler, güzel sanatların her şubesi, Atatürk’ün devlet başkanlığı zamanında, imkan nispetinde, teşvik görmüştür. Fakat özellikle siyasi ve toplum bilimler, kendisinin bizzat meşgul olduğu konulardır. İşte bunun içindir ki, daima her yeni teoriyi izlemiş, eskileri ile kıyaslamalar yapmıştır.

Kaynak; Afet İnan – Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı