CUMHURİYETİMİZİN TEMİNATI ATATÜRKÇÜ GENÇLİKTİR

Erkan Bozkurt Yazıları Atatürkçü Medya'da...


CUMHURİYETİMİZİN TEMİNATI ATATÜRKÇÜ GENÇLİKTİR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kendisinden sonra çağdaş uygarlık seviyesine yükselteceğine inandığı kendi ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan Türk gençliğine emanet etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, çökmüş bir imparatorluktan nasıl muhteşem bir Cumhuriyet’in kurulduğunu ve bu uğurda yaşanan türlü zorlukları anlattığı ölümsüz eseri Nutuk’un son satırlarında Türk gençliğine seslenerek Türk gençliğine olan güven ve itimadını bir kez daha dile getirmiştir.

Türk gençliği bu güvene layık olmak için O’nun ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak Atatürkçü Düşünce Sistemi (Atatürkçülük) ile aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda var güçleriyle hareket etmelidirler.

Evrensel yapısı ile milli birliğe, barışa ve geleceğe yönelik olan Atatürkçü Düşünce Sistemi veya Atatürkçülük, aklın ve mantığın çizdiği yolda, ilerici, barışçı, insan özgürlüğü ve millet egemenliğine dayalı, laik, demokratik, çağdaş bir milliyetçilik görüşüdür.
Bu görüşte yer alan laiklik ilkesi, fertler arasında mezhep, din ve inanış farkı gözetmediğinden, toplumda sevgi ve saygıya dayalı milli beraberliği sağlamaktadır.

Her türlü dogmatik unsurlardan sıyrılarak, ilerici ve mantığın kabul ettiği gerçekçi bilimsel görüşü kabul eder. Gerektikçe zaman içinde kendini yeniler.

Bu bakımdan Atatürkçülük bir doktrin veya ideoloji değil, gerçekçi ve bilime dayalı çağdaş bir görüş ve yaşam biçimidir. Çünkü, Atatürk’ün ilke ve inkılapları (AltıOk) daima ilerlemeye ve gelişmeye açık olup, birleştirici ve yüceltici özelliğinden ötürü çağdaş ve yenilikçidir.

Bu nedenle, Türk milleti olarak muhtaç olduğumuz ileri medeniyet seviyelerine ulaşabilmek için, yolumuz ve rehberimiz her daim Atatürk ilke ve inkılaplarının temelini oluşturduğu  Atatürkçü Düşünce Sistemi yani Atatürkçülük olmalıdır.

Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti korumak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve ileri medeniyet seviyelerine ulaştırabilmek için bu görüşü ve yaşam biçimini benimseyen Atatürkçü genç nesillerin yetiştirilmesi gerekmektedir.
Peki öyleyse gereken bu Atatürkçü genç nesilleri nasıl yetişlirebiliriz?

Kısaca özetlemek gerekirse bu bir kişilik geliştirmesi ve düşünce oluşturma meselesidir. Yani, kişiliğe istenen ruh ve düşünce yapısının verilmesidir.

Bilindiği gibi çocuk, dünyaya geldiğinden başlayarak hayat boyunca çeşitli etkenlerin tesiri altındadır. Kişiliğin çekirdeğinde, irsiyetten gelen ve onun belli başlı vasıflarını taşıyan özellikler mevcuttur.

Yaşamın ilk yıllarında ailesinin ve daha sonra içinde bulunacağı çevresinin sosyal ve kültürel etkileşimleriyle bu kişilik biçimlenip şekillenir. Böylece iırsiyetten gelen özellikler artık içinde olduğu çevrenin etkisi altına girer.

Bundan sonra mevcut olan bu zeka ve yeteneği, çevresinin sosyo-kültürel etkinliği ile, eğitim ve öğretim geliştirir.

Yetenekler, bu sayede yoğurulup hamurlaşır, pişer, kendisine has bir kişilik ve düşünce oluşturur.

Okul çağında ise bunlara eğitim ve öğretimin etkileride eklenecektir.

Hafızanın gelişmeye başlamasıyla, çocukta soyut düşünce zenginleşmeye başlar.

Okul çağı dediğimiz bu devirde eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel etkileşimlerle, kendi fikir ve düşünce yapısı oluşmaya başlar.

Bu devrede kişiler, eğilip bükülmeye ve her türlü şekli almaya elverişlidirler.

Adeta taze bir fidan veya doldurduğun kap şeklini alan sıvı gibidirler. Bu bakımdan bu çağlarda, eğitim ve öğretimle bu körpe dimağlara istenen şekil, fikir ve kişilik verilerek, amaca uygun düşünce oluşturulabilir.

Bu devre ergenlik çağının sonuna kadar devam eder. Bundan sonra tazeliği ve yumuşaklığı azalmış, sertleşmiş ve kurumuş bir ağaç misali artık pek eğilip bükülmezler. Bu yaştan sonra sabitleşmiş ve kalıplaşmış olan kişilik ve düşünce yapısını değiştirmek pek mümkün değildir.

Kişilerin en çok etkilendiği, şekillendiği fikir ve düşünce yapısını oluşturduğu devri ilk ve orta öğretim çağlarıdır. Çünkü bu çağlarda öğrenilenler, Ribot’un hafıza kurallarına göre hayat boyu değişmez, sabit kalır.

Bu bakımdan çocuklara bu dönemlerinde verilecek olan, Atatürk ilke ve inkılaplarının temelini oluşturduğu Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne (Atatürkçülük)  dayalı bir eğitim, özellikle son yıllarda eğitimsiz ve milli benliklerinden yoksun bırakılarak tüketmeye mahkum edilmiş bir gençlik yerine daha da çok ihtiyaç duyduğumuz düşünen, üreten ve milli benliğine sahip çıkan Atatürkçü genç nesillerin yetişmesini sağlar.

Böylece yerleşmiş ve tüm benliğiyle bütünleşmiş olan bu düşünce yapısı hayat boyu değişmez.

Eğer çocuklarımıza bu çağlarında, eğitim Atatürkçü Düşünce ve ilkelerden yoksun kişiler tarafından verilecek olursa, istenilen Atatürkçü düşünen üreten ve çağdaş nesiller yerine, bu eğitimi yapanların düşünce ve amaçları doğrultusunda bir nesil yetişir.
Nitekim son 30 yıla baktığımızda Milli Egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyeti yok edip memleketimizi parçalamak isteyen bazı şeriat yanlıları ve bir takım bölücü ideolojideki emperyalist uşaklarının gerek devlet okulları gerekse özel kurslar ve yatılı okullar açarak, burada kendi fIkir ve düşünce yapılarına göre çocukları eğitirek, ülkesine ve milletine bağlı çağdaş Atatürkçü nesiller yerine tüm benliklerinden yoksun anti-Atatürkçü ve anti Cumhuriyetçi nesiller yetiştirilmesine şahit olduk.

Hatta ve hatta içte ve dışta bazı güçler tarafından desteklenen bu anti-Atatürkçü ve anti Cumhuriyetçi güruh, Cumhuriyet Tarihimizde farklı vahşet ve dehşet sahneleriyle dolu olaylara sebebiyet vermişlerdir.

Ve bu olayların hafızalarımıza kazınan en taze örnekleride hem milli benliğimizden bir çok tavizler verdiğimiz ‘açılım süreci’ hem de Cumhuriyetimize ve milli birliğimize kasteden 15 Temmuz’da yaşanan utanç verici kalkışmadır…

Erkan Bozkurt Yazıları Atatürkçü Medya’da…


Erkan Bozkurt
Araştırmacı Yazar

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı